#20-52 Advanced Stabilized Technologies Group AB har bytt namn till KebNi AB

Advanced Stabilized Technologies Group AB (ASTG B), vars B-aktie är noterad på Nordic SME, har bytt namn till KebNi AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med fredagen den 31 juli 2020. ISIN-koder och Instrument-ID förblir oförändrade.

Information om berört instrument:
Nytt listningsnamn: KebNi B
Nytt kortnamn: KEBNI B
Ny FISN-kod: KEBNI/SH B
ISIN-kod: SE0012904803
Instrument-ID: 4A4N

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar