#20-53 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Archelon AB

Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Archelon AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Archelon BTUB har nu fastställts till den 4 augusti 2020. Första handelsdag för teckningsoptionen 2020/2021 B (ALON TO1B) har fastställts till den 10 augusti 2020.

Villkor i korthet för teckningsoptionen
En (1) teckningsoption av serie 2020/2021 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock lägst 0,01 SEK och högst 0,08 SEK per aktie. Teckning av aktier i Archelon med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2021 B ska ske mellan 25 januari till 12 februari 2021.

För fullständig information se bolagets memorandum.

 

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Archelon BTUB
Kortnamn: ALON BTUB
ISIN-kod: SE0014555405
FISN-kod: ARCHELONAB/UT 1 AK + 2 TO
CFI-kod: MCMUXR
Sista dag för handel: 2020-08-04
Instrument-ID: 6KTT
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Archelon TO1B
Kortnamn: ALON TO1B
ISIN-kod: SE0014555488
FISN-kod: ARCHELONAB/OPT RTS 20210212
CFI-kod: RSSXXR
Antal utgivna instrument: 101 639 452
Första dag för handel: 2020-08-10
Sista dag för handel: 2021-02-10
Instrument-ID: 6U2X
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar