#20-56 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner för Eurobattery Minerals AB

Report this content

Emissionen i Eurobattery Minerals (”BAT”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BAT BTU har fastställts till den 12 augusti 2020. Första handelsdag för teckningsoptionen (”BAT TO2”) har fastställts till den 18 augusti 2020.

Villkor för teckningsoptionen i sammandrag:
Innehavare ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp i kronor motsvarande 70 procent av den volymviktade, på Nordic SME noterade betalkursen för bolagets aktie under de 10 handelsdagarna närmaste före den 5 oktober 2020, dock lägst 12 kronor och dock högst 18 kronor. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum från och med den 5 oktober till och med den 16 oktober 2020. För fullständiga villkor se bolagets emissionsprospekt.

 

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Eurobattery Minerals BTU
Kortnamn: BAT BTU
ISIN-kod: SE0014555439
FISN-kod: EUROBATTER/UT 2 AK+1 TO
CFI-kod: MCMUXR
Sista dag för handel: 2020-08-12
Instrument-ID: 6LJC
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Eurobattery Minerals TO2
Kortnamn: BAT TO2
ISIN-kod: SE0014555413
FISN-kod: EUROBATTER/OPT RTS 20201016
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2020-08-18
Sista dag för handel: 2020-10-14
Instrument-ID: 6VYL
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 1 969 071
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar