#20-61 Raybased Holding AB (publ) noteras på Nordic SME

Report this content

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Raybased Holding AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel har fastställts till måndagen den 24 augusti 2020.

Aktierna i Raybased Holding AB (publ) har tidigare varit noterade på marknadsplatsen Spotlight Stock Market.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Raybased Holding
Kortnamn: RBASE
ISIN-kod: SE0007698121
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: RAYBASED/SH
Instrument-ID: 413L
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 24555476
Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Raybased Holding BT
Kortnamn: RBASE BT
ISIN-kod: SE0014452603
CFI-kod: ESNUFR
FISN-kod: RAYBASED/SH
Instrument-ID: 6HK1
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Prenumerera

Dokument & länkar