#20-96 Metallvärden i Sverige AB har bytt namn till Grängesberg Exploration Holding AB

Report this content

Metallvärden i Sverige AB (METV), vars aktier är noterade på Nordic SME, har bytt namn till Grängesberg Exploration Holding AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med tisdagen den 24 november 2020. ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade.

Bolagets aktier är placerade under observation till dess att påbörjad omnoteringsprocess är avslutad.

Information om berört instrument:
Nytt listningsnamn: Grängesberg Exploration Holding
Nytt kortnamn: GRANGX
Ny FISN-kod: GRANGESBER/SH
ISIN-kod: SE0007789417
Instrument-ID: 9XX

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar