#21-01 Information om sista dag för handel med betalda tecknade units i Net Trading Group NTG AB

Report this content

Emissionen i Net Trading Group NTG AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units har nu fastställts till den 8 januari 2021. Information om handel med de nyemitterade teckningsoptionerna kommer att meddelas i separat meddelandeserie.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Net Trading Group NTG BTU
Kortnamn: NTGR BTU
ISIN-kod: SE0015222278
FISN-kod: NETTRADING/UT 1 AK + 1 TO
CFI-kod: MCMUXR
Sista dag för handel: 2021-01-08
Instrument-ID: 7BXJ
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55

Dokument & länkar