#21-03 Information rörande handel med teckningsoptioner utgivna av Net Trading Group NTG AB

Report this content

Som tidigare meddelats i Nordic SME:s meddelandeserie #21-01 är emission i Net Trading Group NTG AB registrerad hos Bolagsverket. Första dag för handel med de nyemitterade teckningsoptionerna har nu fastställts till den 14 januari 2021.

Villkor för teckningsoptionen i sammandrag

Innehavare skall äga rätt att, för en (1) innehavd teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i Bolagets aktie under perioden 1 december 2021 till 15 december 2021 på NGM Nordic SME. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till kvotvärdet (0,052 SEK) och högst 0,600 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 16 december 2021 till och med 30 december 2021 genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 december 2021.

Information om berört instrument:
 

Listningsnamn: Net Trading Group NTG TO1

Kortnamn: NTGR TO1

ISIN-kod: SE0015222245

FISN-kod: NETTRADING/OPT RTS 20211230

CFI-kod: RSSXXR

Antal utgivna instrument: 41 008 175

Första dag för handel: 2021-01-14

Sista dag för handel: 2021-12-28

Instrument-ID: 7HA9

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar