#21-04 Observationsnotering av CloudRepublic AB

Report this content

CloudRepublic AB (”Bolaget”) offentliggjorde den 17 januari att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om försäljning av sina rörelsedrivande dotterbolag till BrandBee Holdings AB. CloudRepublic kvarstår som noterat bolag, men ifall försäljningen av dotterbolagen genomförs kommer CloudRepublic AB att byta firma och förbereda för nya projekt.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om bolaget är föremål
för ett omvänt förvärv eller på annat sätt planerar, eller har genomgått, en så väsentlig förändring av
verksamheten eller organisationen att Bolaget framstår som ett nytt företag.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna i CloudRepublic AB under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: CloudRepublic B
Kortnamn: CLDR B
ISIN-kod: SE0009805401
FISN-kod: CLOUDREPUB/SH B
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 3RLL
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55

Dokument & länkar