#21-06 Information rörande handel med teckningsoptioner utgivna av Imsys AB

Report this content

Första handelsdag för teckningsoptioner (”TO2”) utgivna av Imsys AB (”Imsys”) har nu fastställts till  fredag den 22 januari 2021.

Villkor för teckningsoptionen i sammandrag

Innehavare av Imsys TO2 har rätt att under perioden från och med 14 februari 2022 till och med 11 mars 2022 för fyra (4) teckningsoptioner teckna tre (3) aktier i Imsys. Teckningskursen är 15 SEK per aktie. För fullständiga villkor om teckningsoptionen, vänligen se Bolagets hemsida.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Imsys TO2

Kortnamn: IMSYS TO2

ISIN-kod: SE0015195623

FISN-kod: IMSYS/OPT RTS 20220311

CFI-kod: RSSXXR

Antal utgivna instrument: 1 800 000

Första dag för handel: 21-01-22

Sista dag för handel: 22-03-09

Instrument-ID: 7HNX

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar