#21-07 Observationsnotering av LifeAssays AB

Report this content

LifeAssays AB (”LifeAssays”) offentliggjorde den 25 januari 2021 att styrelsen för AegirBio AB (”AegirBo”) och LifeAssays har antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av AegirBio och LifeAssays genom en aktiebolagsrättslig fusion. Fusionen kommer att implementeras genom att LifeAssays absorberas av AegirBio.

Enligt gällande regelverk placeras ett bolags aktier under observation om bolaget planerar eller har genomgått en väsentlig förändring av verksamheten. Mot denna bakgrund placeras aktierna i LifeAssays under observation med omedelbar verkan. Detta gäller tills vidare.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: LifeAssays B
Kortnamn: LIFE B
ISIN-kod: SE0011205459
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: LIFEASSAYS/SH B
Instrument-ID: 3M
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55

Prenumerera

Dokument & länkar