#21-08  Information rörande utdelning av aktier i Kiwok Nordic AB till aktieägare i Onoterat AB

Report this content

Den extra stämman den 20 januari 2021 i Onoterat AB (Onoterat) beslutade om utdelning av aktier i Kiwok Nordic AB (Kiwok Nordic) till aktieägare i Onoterat samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Kiwok Nordic för varje 43 aktier i Onoterat som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.

Styrelsen för Onoterat har nu beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 27 januari 2021. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier i Kiwok Nordic är den 25 januari 2021. Den 26 januari 2021 handlas Onoterats aktie utan rätt till utdelning av aktier i Kiwok Nordic.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Onoterat

Kortnamn: ONTRAT

ISIN-kod: SE0009580756  

CFI-kod: ESVUFR

FISN: ONOTERAT/SH

Instrument-ID: 5KYV

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55

Prenumerera

Dokument & länkar