#21-100 Information om sista dag för handel med betalda tecknade units samt första dag för handel med teckningsoptioner i Medclair Invest AB

Report this content

Företrädesemissionen i Medclair Invest AB (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units har fastställts till den 1 november 2021.

Första dag för handel med Bolagets teckningsoptioner av serie 1 (TO1) och serie 2 (TO2) har fastställts till den 3 november 2021.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,40 SEK per aktie för TO1 och 4,00 SEK per aktie för TO2.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kan göras från och med 3 oktober 2022 till och med 17 oktober 2022. Datum för sista dag för teckning korrigerat jämfört med meddelandeserie #21-84.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kan göras från och med 2 oktober 2023 till och med 16 oktober 2023.

För fullständig information om teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets prospekt.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Medclair Invest BTU

Kortnamn: MCLR BTU

ISIN-kod: SE0016830954

FISN-kod: MEDCLAIR/UT 2 TO

CFI-kod: MCMUXR

Instrument-ID: 8H4E

Sista dag för handel: 2021-11-01

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Medclair Invest TO1

Kortnamn: MCLR TO1

ISIN-kod: SE0016609564

FISN-kod: MEDCLAIR/OPT RTS 20221017

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2021-11-03

Sista dag för handel: 2022-10-13

Instrument-ID: 8NRK

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 20 623 014

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Medclair Invest TO2

Kortnamn: MCLR TO2

ISIN-kod: SE0016609572

FISN-kod: MEDCLAIR/OPT RTS 20231016

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2021-11-03

Sista dag för handel: 2023-10-12

Instrument-ID: 8NRL

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 20 623 014

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.