#21-18  Grängesberg Exploration Holding AB återförs från observationsnotering

Report this content

Den 25 augusti 2017 placerades aktierna i Metallvärden i Sverige AB under observation på grund av att bolaget bland annat beslutat upprätta kontrollbalansräkning till följd av att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Observationsnoteringen har senare uppdaterats den 11 oktober 2017, den 23 september 2019 och den 30 september 2020

Bolaget har under hösten 2020 ändrat sin verksamhetsinriktning genom bland annat förvärv av Grängesberg Exploration Holding AB samt genomfört ett namnbyte. Mot bakgrund av förvärvet beslutade NGM-börsen att bolaget skulle genomgå en ny noteringsprövning som villkor för dess fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen var att säkerställa att bolaget efter affären uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.

Bolaget har nu genomgått en ny noteringsprövning och offentliggjort omnoteringsdokumentation som beskriver den nya koncernens verksamhet. Mot bakgrund av att förvärvet är slutfört och att noteringsprövningen är avslutad har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra aktierna och teckningsoptionerna i Grängesberg Exploration Holding AB till ordinarie notering.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Grängesberg Exploration Holding

Kortnamn: GRANGX

ISIN-kod: SE0007789417

FISN-kod: GRANGESBER/SH

CFI-kod: ESVUFR

Instrument-ID: 9XX

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Grängesberg Exploration Holding TO3

Kortnamn: GRANGX TO3

ISIN-kod: SE0015346366

FISN-kod: GRANGESBER/OPT RTS 20210930

CFI-kod: RSSXXR

Instrument-ID: 7KJE

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Grängesberg Exploration Holding TO4

Kortnamn: GRANGX TO4

ISIN-kod: SE0015346374

FISN-kod: GRANGESBER/OPT RTS 20220131

CFI-kod: RSSXXR

Instrument-ID: 7KJF

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55

Prenumerera

Dokument & länkar