#21-19 Handelsstopp i MultiDocker Cargo Handling AB

Report this content

NGM-börsen har beslutat att stoppa handeln med aktierna i MultiDocker Cargo Handling AB (MULT) med omedelbar verkan. Handelsstoppet gäller tills vidare. I samband med handelsstoppet rensas orderböckerna i det aktuella instrumentet.

Handelsstoppet genomförs i enlighet med 11 kap. 12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och i enlighet med 22 kap. 1 § 3 p lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eftersom investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten eller det finansiella instrumentet.

 

NGM-börsen har informerat Finansinspektionen, som enligt 22 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har beslutat att handelsstoppet skall bestå.

 

MultiDocker Cargo Handling AB har handlats under observation sedan 27 februari 2020 i enlighet med meddelandeserie #20-12 på grund av upprättande av kontrollbalansräkning. Placeringen av observation uppdaterades i enlighet med meddelandeserie #20-105 på grund av att företaget ansökt och beviljats företagsrekonstruktion av Norrköpings tingsrätt.

Information om instrument som omfattas:
 
Listningsnamn: MultiDocker Cargo Handling AB
Kortnamn: MULT
ISIN-Nummer: SE0009189574
Instrument-ID: 3K33
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
Alternativt 08-566 390 55.

Dokument & länkar