#21-23  Spintso International AB har bytt namn till Medclair Invest AB

Report this content

Spintso International AB (SPIN), vars aktier är noterade på Nordic SME, har bytt namn till Medclair Invest AB. Nytt listnings- och kortnamn samt ny FISN-kod kommer att anges i handelssystemet från och med måndag den 8 mars 2021. ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade.

Information om berört instrument:

Nytt listningsnamn: Medclair Invest

Nytt kortnamn: MCLR

Ny FISN-kod: MEDCLAIR/SH

ISIN-kod: SE0009190572

Instrument-ID: 3M8R

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar