#21-24 Beslut om avnotering av MultiDocker Cargo Handling AB

Report this content

MultiDocker Cargo Handling AB, vars aktier är noterade på Nordic SME, offentliggjorde den 4 mars 2021 att man ansökt om konkurs vid Norrköpings Tingsrätt. Tingsrätten har den 5 mars 2021 beslutat att försätta bolaget i konkurs. Till konkursförvaltare har utsetts advokat Henrik Ringborg på Kihlstedts Advokatbyrå i Norrköping.

Med anledning av detta har Nordic Growth Market beslutat att avnotera bolagets aktier från Nordic SME efter handelsdagens slut den 5 mars 2021.

Aktierna i MultiDocker Cargo Handling AB handelsstoppades den 2 mars 2021. Handeln kommer inte att återupptas.

 

Information om instrument som omfattas:  

Listningsnamn: MultiDocker Cargo Handling
Kortnamn: MULT
ISIN-Nummer: SE0009189574
Sista dag för notering: 2021-03-05
Instrument-ID: 3K33
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
Alternativt 08-566 390 55.

Dokument & länkar