#21-30   Information rörande utdelning av aktier i Plexian AB till aktieägare i Dividend Sweden AB

Report this content

En extra bolagsstämma den 26 februari 2021 i Dividend Sweden AB (Dividend) beslutade om utdelning av aktier i Plexian AB (Plexian) till aktieägare i Dividend samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Plexian för varje 76 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.

Styrelsen för Dividend har nu beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 30 mars 2021. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier i Plexian är den 26 mars 2021. Den 29 mars 2021 handlas Dividends aktie utan rätt till utdelning av aktier i Plexian.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Dividend Sweden B

Kortnamn: DIVI B

ISIN-kod: SE0011204858  

CFI-kod: ESVUFR

FISN: DIVIDENDSW/SH B

Instrument-ID: 33RG

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55

Dokument & länkar