#21-32 Information rörande förändrade tabeller för tick size i enlighet med MiFID II

Report this content

I enlighet med artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588 ska NGM-börsen den 1 april varje år uppdatera tabellerna för tick size för aktier upptagna till handel på NGM.

Tabellerna för tick size innehåller sex likviditetsband som definierar den minsta tick size som tillåts för varje instrument i ett givet likviditetsband. Likviditetsbanden baseras på det genomsnittliga dagliga antalet transaktioner (ADNT) under föregående kalenderår och denna transaktionsberäkning utförs senast den 1 mars varje år av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

Av bilagan till detta meddelande framgår vilka aktier som byter tick size tabell från och med torsdag den 1 april 2021. Notera att orderböckerna för alla aktier som byter tick size tabell kommer att rensas efter handelsdagens slut onsdag den 31 mars 2021.

Övriga aktier noterade på Nordic SME, vars uppdaterade ADNT-värden inte påkallat byte av likviditetsband, kommer behålla sina befintliga tabeller och orderböckerna för dessa aktier rensas ej.

Med vänlig hälsning

Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se alternativt telefon: 08-566 390 55.