#21-33  Nowonomics AB (publ) noteras på Nordic SME

Report this content

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna och teckningsoptionerna i Nowonomics AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel i aktierna har fastställts till onsdagen den 7 april 2021.

Villkor i korthet för teckningsoptionen

En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 2 maj 2022 till och med den 16 maj 2022 till en teckningskurs om 16 SEK per aktie.

Första handelsdag för teckningsoptionerna kommer att meddelas i separat börsmeddelande så snart datum är fastställt.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Nowonomics

Kortnamn: NOWO

ISIN-kod: SE0015660840

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: NOWONOMICS/SH

Instrument-ID: 7SR1

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 8 108 500

Första dag för handel: 2021-04-07

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Dokument & länkar