#21-49   Information rörande utdelning av aktier i Mezhlisa Holding AB till aktieägare i Bluelake Mineral AB

Report this content

Den extra bolagsstämman den 30 april 2021 i Bluelake Mineral AB (Bluelake) beslutade om utdelning av aktier i Mezhlisa Holding AB (Mezhlisa) till aktieägarna i Bluelake samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Mezhlisa för en (1) befintlig aktie i Bluelake som de innehar på avstämningsdagen.

Styrelsen för Bluelake har nu beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 12 maj 2021. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier i Mezhlisa är den 10 maj 2021. Den 11 maj 2021 handlas Bluelakes aktie utan rätt till utdelning av aktier i Mezhlisa.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Bluelake Mineral

Kortnamn: BLUE

ISIN-kod: SE0015382148  

CFI-kod: ESVUFR

FISN: BLUELAKEMI/SH

Instrument-ID: 3JDK

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55