#21-78  Information rörande vinstutdelning av DS SPAC 1 AB till aktieägare i Dividend Sweden AB

Report this content

Dividend Sweden AB (”Dividend”) har tidigare kommunicerat en omstrukturering av verksamheten och som en del av omstruktureringen beslutade den extra bolagsstämman i Dividend den 30 juli 2021 om vinstutdelning av DS SPAC 1 AB (”SPAC 1”), som avses att användas till förvärv av annat bolag, till aktieägarna i Dividend och stämman beslutade även om fastställande av avstämningsdag för denna utdelning.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i SPAC 1 för varje aktie i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.

Avstämningsdagen för utdelningen har fastställts till den 20 augusti 2021. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av SPAC 1 är den 18 augusti 2021. Den 19 augusti 2021 handlas Dividends aktie utan rätt till utdelning av SPAC 1.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Dividend Sweden B

Kortnamn: DIVI B

ISIN-kod: SE0011204858  

CFI-kod: ESVUFR

FISN: DIVIDENDSW/SH B

Instrument-ID: 33RG

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55