#21-94 Net Trading Group NTG AB har bytt namn till GET Group AB

Report this content

Net Trading Group NTG AB (”NTGR”), vars aktier och teckningsoptioner är noterade på Nordic SME, har bytt namn till GET Group AB. Nytt listningsnamn, nytt kortnamn och ny FISN-kod kommer att anges i handelssystemet från och med måndag den 18 oktober 2021. ISIN-kod samt Instrument-ID förblir oförändrade.

Information om berörda instrument:
Nytt listningsnamn: GET Group
Nytt kortnamn: GETG
Ny FISN-kod: GETGROUP/SH
ISIN-kod: SE0009690811
Instrument-ID: 3T0L

 

Nytt listningsnamn: GET Group TO1
Nytt kortnamn: GETG TO1
Ny FISN-kod: GETGROUP/OPT RTS 20211230
ISIN-kod: SE0015222245
Instrument-ID: 7HA9

 

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.