#21-98 Information rörande utdelning av aktier i Shortcut Media AB till aktieägare i Dividend Sweden AB

Report this content

Den extra bolagsstämman den 14 oktober 2021 i Dividend Sweden AB (“Dividend“) beslutade om utdelning av aktier i Shortcut Media samt bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för denna utdelning.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Shortcut Media för varje 61 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.

Styrelsen för Dividend har nu beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 3 november 2021. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av aktier i Shortcut Media är den 1 november 2021. Den 2 november 2021 handlas Dividends aktie utan rätt till utdelning av aktier i Shortcut Media.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Dividend Sweden B

Kortnamn: DIVI B

ISIN-kod: SE0011204858  

CFI-kod: ESVUFR

FISN: DIVIDENDSW/SH B

Instrument-ID: 33RG

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55