#22-29 Dividend Sweden AB har bytt namn till DS Plattformen AB

Report this content

Dividend Sweden AB, vars B-aktier är noterade på Nordic SME, har bytt namn till DS Plattformen AB. Nytt listningsnamn, ny FISN-kod och nytt kortnamn för detta instrument kommer att anges i handelssystemet från och med onsdagen den 13 april 2022. ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade.

Information om berört instrument:
Nytt listningsnamn: DS Plattformen B
Nytt kortnamn: DSPAB B
Ny FISN-kod: DSPLATTFOM/SH B
ISIN-kod: SE0011204858
Instrument-ID: 33RG

 

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.