#22-55 Handelsstopp i Curira AB

Report this content

NGM har beslutat att stoppa handeln med aktierna i Curira AB (CURIRA B) med omedelbar verkan. Handelsstoppet gäller tills vidare. I samband med handelsstoppet rensas orderböckerna i det aktuella instrumentet.

Handelsstoppet genomförs i enlighet med 11 kap. 12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och i enlighet med 22 kap. 1 § 3 p lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eftersom investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten eller det finansiella instrumentet.

NGM har informerat Finansinspektionen, som enligt 22 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har beslutat att handelsstoppet skall bestå.

Information om instrument som omfattas:

Listningsnamn: Curira B
Kortnamn: CURIRA B
ISIN-Nummer: SE0009805401
Instrument-ID: 3RLL
Marknad: NSME
Segment: NSSE


Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB


Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
Alternativt 08-566 390 55.