God utveckling för NIBE och fortsatt positiv helårsbedömning

www.pressinformation.com I dagens delårsrapport för januari – juni 2010 redovisar NIBE en ökning såväl omsättnings- som resultatmässigt; • omsättningen ökade med 6% till 2 751 Mkr (2 586 Mkr) • resultatet efter finansnetto ökade med 20% till 207,6 Mkr (173 Mkr) • resultatet efter skatt ökade till 152,6 Mkr (125 Mkr) • vinsten per aktie ökade till 1,65 kr (1,33 kr) • förvärv av danska Lotus Heating Systems A/S och 50% i norska ABK AS- Glädjande är också att samtliga tre affärsområden fortsätter att stärka sina positioner på marknaden och detta med ökande lönsamhet. - NIBE Element har en ökad efterfrågan, framför allt inom produkter till vitvaru- och fordonsindustrin samt på systemsidan. NIBE Energy Systems fortsätter framgångsrikt att ta marknadsandelar inom samtliga värmepumpssegment främst tack vare de nya värmepumpsgenerationerna. NIBE Stoves tar en allt starkare marknadsposition som ett resultat av ett brett, högkvalitativt och prisvärt produktprogram.

- Kombinationen av vår egen styrka med produkter som ligger helt rätt i tiden och en trots allt spirande framtidstro i världen, gör att vi har en fortsatt positiv helårsbedömning av 2010, säger Gerteric Lindquist.Bästa hälsningar NIBE Industrier ABBenny Torstensson Informationsansvarig 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71Ytterligare information: Den 17 augusti kl 11 00 presenterar VD kvartalsrapporten på engelska per telefon och svarar på frågor. Tel nr +46 8 566 363 29

Taggar: