Delårsrapport Januari-Mars 2020

Report this content

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
JANUARIMARS 2020

  • Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
  • Nettoresultatet uppgick till -1,7 MSEK, (-1,3 MSEK) 
  • Resultatet per aktie blev -0,13 SEK (-0,10 SEK), 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,8 MSEK (-1,2 MSEK) eller -0,13 SEK (-0,08 SEK) per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 7,1 MSEK (12,8 MSEK).
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 7,1 MSEK (12,2 MSEK).
Fredrik Laurell
CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Prenumerera