Extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut att genomföra företrädesemission

Report this content

Extra bolagsstämman i Nicoccino Holding AB (publ), har idag fattat beslut att godkänna styrelsens beslut den 27 augusti att genomföra en företrädesemission som innebär ett tillskott av högst 6 915 000 aktier (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Nicoccino att tillföras cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare prelimnärt åtagit sig att teckna för hela eller delar av sina respektive ägarandelar samt ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 87% procent av Företrädesemissionen.

Fredrik Laurell

CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se

0733-980474

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Prenumerera

Dokument & länkar