Nicoccino genomför riktad emission om 1,9 MSEK till uppfinnaren av det vita snuset

Report this content

TillCe AB förvärvar en miljon tvåhundra tusen (1 200 000) nyemitterade aktier till teckningskursen SEK 1,6.

Thomas Eriksson, upphovsmannen till tobaksfria nikotinportioner, går in som storägare i Nicoccino genom sitt bolag TillCe AB. Thomas utvecklade under slutet av 00-talet en teknologi för tillverkning av nikotinportioner och fick det patenterat 2012. 2016 sålde han sin del av patentet till Swedish Match som lanserade nikotinportioner under varumärket ZYN med patentet som bas. Thomas står även bakom ytterligare patent och IP-rättigheter som dels lanserats i USA via ett licensavtal med SESH Inc., dels lanserats på ett flertal marknader i Europa via ett licensavtal med ett större internationellt tobaksbolag.

Thomas är apotekare med gedigen kemisk och tillverkningskompetens om nikotinprodukter och inledde sin karriär på Leo där han bland annat var delaktig i vidareutvecklingen av Nicorette. Hans arbete har alltid drivits av en ambition att förbättra folkhälsan genom utveckling av nikotinprodukter som kan ersätta cigaretter. Thomas långa erfarenhet i branschen och breda kontaktnät innebär ett ovärderligt tillskott till Nicoccino.

”Nicoccinos nicotine strips är en väsentlig produktutveckling av traditionella prillor. Det är en ideal produkt för rökare som vill ha en snabb nikotinleverans och tycker att en prilla är otymplig. Jag ser en stor potential för nicotine strips, inte minst globalt”, säger Thomas.

TillCe AB förvärvar en miljon tvåhundra tusen (1 200 000) nyemitterade aktier och blir därmed en av de 10 största ägarna i Nicoccino Holding AB (publ). Det totala antalet aktier efter emissionen uppgår till 27 338 700. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som godkänts på Årsstämman 2023. Emissionskursen SEK 1,60 innebär en premie motsvarande 6% procent mot senaste betalkurs.

”Thomas långa erfarenhet, kunnande och engagemang är unikt. Vi har känt varandra i över 10 år och arbetat ihop inför lansering av nikotinportioner i USA och Europa med större tobaksbolag och det är en stor glädje att kunna välkomna ”Snuskungen” som ny storägare i Nicoccino.”, säger Nicoccinos vd Fredrik Laurell.

Nicoccino har sedan 2021 investerat nästan 25 MSEK i färdigställande av en automatiserad produktion av nicotine strips som kommer vara operativ under tredje kvartalet. Nicoccino inledde hösten 2022 en kommersialisering av produkten och nicotine strips finns för närvarande tillgänglig på den egna webbshopen www.shop.nicoccino.se samt i butik hos återförsäljare i Malta, Estland, Tjeckien och Slovakien.

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicotine strips adresserar den växande marknaden för nikotinportioner och erbjuder unika fördelar jämfört med traditionella prillor:

Snabb nikotinleverans  - frisättning av nikotin inom några sekunder, allt nikotin levererat efter några minuter.


Diskret användande  – nicotine strips syns inte och upplöses efter några minuter. Inget behöver tas ut och kastas. Bekvämt för användaren och bra för miljön.

Nicoccino har kontor i Vallentuna norr om Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar