Nicoccino, A Pure Nicotine Experience


Infomercial about our patented and ground breaking new nicotine delivery system, giving smokers a true, powerful and healthier alternative in those moments they can't or don't want to smoke.

Bädda in

Dela det här videoklippet

Om oss

Nicoccino AB utvecklar och marknadsför en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Produkten har samma namn som bolaget – NicoccinoTM – och produktionen sker via partners. Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

Prenumerera