Mediebyrån CIA/Outrider väljer Nielsen//NetRatings för mätningar på Internet

Mediebyrån CIA/Outrider väljer Nielsen//NetRatings för mätningar på Internet Mediebyrån CIA/Outrider har tecknat avtal kring Nielsen//NetRatings panelmätningar på Internet. Panelmätning är den metod som KIA (Kommittén för internetannonsering) nyligen rekommenderade som branschstandard för mätning av demografi på Internet, dvs vilka som besöker olika sajter. Panelmätning är också den metod som KIA rekommenderar för mätning av webbmediets räckvidd (hur många svenskar som surfar varje månad) och webbuniversum (hur många som har tillgång till Internet). CIA Sweden är en av Sveriges ledande mediebyråer med 110 anställda. CIA erbjuder tjänster inom marknadskommunikation, medierådgivning och medieförmedling. Outrider är CIA:s spetsbyrå inom digital kommunikation. "Ur ett annonsörsperspektiv är Nielsen//NetRatings panelmätningar att föredra framför sajternas egna trafikmätningar. Panelmätningarna ger en bättre bild av besökarna", säger Peter Bergström, VD på Outrider och fortsätter: " Dessutom ger Nielsen//NetRatings en god bild av demografin, alltså vilka som surfar och var. För att kunna leverera korrekta mediarekommendationer till annonsörer på Internet måste vi veta så mycket som möjligt om besökarna, ålder, kön, hushållsinkomstinkomst, besökstid på sajter och så vidare. Vad vi också uppskattar är att Nielsen//NetRatings inom kort redovisar demografiska data för större delen av internetmarknaden. Nielsen//NetRatings panelmätningar i Sverige omfattar ca 600 domäner. Hemanvändarpanelen är den största i Sverige med teknisk registrering. Panelen omfattar över 5 000 personer och har byggts för att svara mot marknadens krav på representativitet. Från slutet av 2001 kommer Nielsen//NetRatings att redovisa data för rullande tremånadersperioder, vilket innebär att demografiuppgifter kommer att kunna redovisas för ca 500 domäner. Nyligen har arbetsplatspaneler startats i Frankrike och Italien. Före årets slut kommer arbetsplatspaneler att lanseras i England och Tyskland. I Sverige planeras arbetspanelen vara i drift i slutet av första kvartalet 2002. "Vi fortsätter att utveckla våra verktyg för att motsvara både dagens och morgondagens krav från rådgivare, förmedlare och annonsörer. Nästa steg är att erbjuda verktyg så att annonsörer på internet kan optimera sina kampanjer utifrån parametrarna räckvidd, frekvens och tid. Alltså exakt så som annonsörer arbetar i övriga media. Det medför att annonsörer kan integrera internetkampanjer i den totala mediemixen på ett helt nytt sätt", säger Stefan Forsberg, försäljnings- och marknadschef Nielsen//NetRatings. För ytterligare information kontakta: Stefan Forsberg, försäljnings- och marknadschef, Nielsen//NetRatings Sverige Tel 08-453 26 29, 070-311 74 58 stefan.forsberg@eratings.com Peter Bergström, VD Outrider, tel 0708-557 648 Statistik från 29 länder: www.nielsen-netratings.com Företagsinfo: www.eRatings.com Om Nielsen//NetRatings Nielsen//NetRatings rapporterar om besökare och annonsering på Internet i 29 länder över världen. Sammanlagt representerar rapporterna 379 miljoner individer, vilket är 88 procent av världens befolkning med tillgång till Internet. Mätningarna samlar realtidsdata från 220 000 individer i främst hemmet. Nielsen//NetRatings använder sig av en unik teknik för att mäta såväl Internetanvändandet som annonsering. Panelmedlemmarna tillåter att information loggas och sparas om vilka sajter de besöker, besökstid m.m. Nielsen//NetRatings bygger på NetRatings datainsamlingsteknik, Nielsen Media Researchs 50 år av erfarenhet från undersökningar och publikmätningar, samt ACNielsens internationellt ledande ställning inom marknadsundersökningar med info från mer än 100 länder. Panel- och trafikmätning Sammanställd av: Björn Engwall, Nielsen//NetRatings Panelmätning Trafikmätning Mäter Internetuniversum (tillgång till internet) i Sverige, via en månatlig marknadsundersökning Rapporterar webbmediets räckvidd (antalet och andelen aktiva webbanvändare i Sverige) Baseras på en representativ svensk Baseras på mätning av all trafik, hempanel, kontrollerad på följande svensk som utländsk, robotar, egen variabler: Kön, ålder, utbildning, interntrafik. Oönskad trafik kan yrke, hushållsinkomst gallras bort i revision User centric: Mäter alla sajter som Site centric: Mäter all trafik på panelmedlemmarna besöker den egna sajten Mäter alla delar inom alla sajter Mäter alla delar inom den egna och andra anslutnas sajter. Presenterar brutto- och Presenterar bruttosiffror (unika nettosiffror, baserat på panelens webbläsare) baserat på all trafik (urvalets) trafik Mäter trafiktal för ca 500-600 Mäter sin egen sajt, och andra sajter, ca 300 statistiskt anslutna sajters trafik, vilkas säkerställda och 200- 300 icke resultat kommer att presenteras i statistiskt säkerställda som en officiell topplista vägledning. Flera rangordningsmöjligheter Mäter följande demografivariabler Mäter inga demografivariabler på ca 350 sajter per månad, och 400- 600 med rullande kvartalsmätningar. Kön Ålder Utbildning Yrke Inkomst Ytterligare planeras Periodicitet: Uppdatering via Periodicitet: Uppdatering via webben en gång /månad webben flera gånger dag. Presenterar resultat per månad Presenterar resultat per månad, eller rullande kvartal vecka, dag och per timme under (specialanalyser kan erhållas för dygnet kortare perioder) Mäter och presenterar följande: Mäter och presenterar följande: Unika besökare Unika besökare (unika webbläsare) Tid per person Besök Antal besök Sidnedladdningar Räckvidd i aktivt- och Tid (per unik besök, per besök, per tillgångsunivers sidnedladdning) Pageviews Frekvens Pages per person Country of access % pages views from browes cash Region of access Referring site Entry & exit site Destination site Path analysis % av totalbesöken till Lojality kanal/delsajt Referring domain, referring url. Demografi på kanal/delsajt som är statistiskt säkerställd % pages views from browes cash per kanal/delsajt Banner exponeringar (GIF, JPEG) Demografi per banner som är statistiskt säkerställd (GIF, JPEG) Annonsering per företag (GIF, JPEG) Annonsering per domän (GIF, JPEG) Brutto- och nettoinformation , unika besökare oavsett property, domän eller unik sajt Gemensamma unika besökare oavsett property, domän eller unik sajt Möjliggör optimering av målgrupper Visar annonsexponeringar och Trafikmätningssystemet mäter idag demografi på de som exponerats och ej banners och annonser. clickfrekvens från panelister för GIF och JPEG banner och buttons på alla sajter Visar alla sajter som ens målgrupp Visar alla egna sajter som besöks, besöker och vilka delar inom och alla delsajter inom den egna sajterna som målgruppen attraheras sajten som besökarna attraheras av av Visar vad som sker hos konkurrenter Visar i den kommande officiella nya som gamla, andra branscher, topplistan vad som skett med trender, dubbeltäckning, trafiken hos konkurrenter som är nettotäckning, gemensam publik m.m anslutna till systemet Identifierar nya parters, Identifierar sajter, delsajter som samarbeten för att jobba med går bra eller dåligt och visar lojalitet och göra sajten användarmönstren inom dem. För attraktivare för besökarna produktutveckling och för att göra den egna sajten attraktivare. Utvärdera panelens trafik hos Utvärderar all trafik från partner- partners och samarbeten och samarbetssajter Benchmarkmöjligheter mot andra branscher som lyckats eller misslyckats på internet ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00300/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00300/bit0001.pdf

Dokument & länkar