Kommuniké från bolagsstämma

KOMMUNIKÉ FRÅN BOLAGSSTÄMMA 2003-04-10 Vid ordinarie bolagsstämma i Nilörngruppen AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning SEK 1.00 per aktie för räkenskapsåret 2002. Avstämningsdag för utdelning är den 15 april 2003. För tiden tills nästa ordinarie bolagsstämma hållits omvaldes såsom ordinarie ledamöter i bolagets styrelse Gösta Bystedt, Christer Elander, Claes-Göran Nilsson, Claes von Post och Per Löjdquist. Styrelsearvodet beslutades utgå med 300.000 kr att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Borås den 10 april 2003 Nilörngruppen AB (Publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT01520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT01520/wkr0002.pdf

Dokument & länkar