Kommuniké från extra bolagsstämma 2001-11-16

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2001-11-16 Vid extra bolagsstämma i Nilörngruppen AB (publ) invaldes Claes von Post såsom ledamot i styrelsen. Claes von Post är verkställande direktör i Investor London Ltd och styrelseledamot i SEB Private Bank Luxemburg. Styrelsen består därefter av ordförande Claes-Göran Nilsson, vice ordförande Gösta Bystedt, Bo Sternbrink, Christer Elander, Per Löjdqvist och Claes von Post. Styrelsen har vid styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman, beslutat att utse Claes af Wetterstedt till verkställande direktör i Nilörngruppen AB. Claes af Wetterstedt efterträder per dagens datum Bo Sternbrink. Bo Sternbrink kommer enligt plan kvarstår som ledamot i styrelsen. Claes har varit anställd i Nilörngruppen sedan 1989. Borås den 16 november 2001 Nilörngruppen AB (Publ) Ytterligar frågor besvaras av Claes af Wetterstedt: Tel: 033-700 88 30 Mobiltel: 070-696 29 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00730/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00730/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar