Penser Access: Nilörngruppen - Ett hack i kurvan

Nilörngruppen redovisade en omsättning på SEKm 149, detta var cirka 10% under våra prognoser. Anledningen till den läge försäljningen och svagare rörelseresultatet beror på en försvagning på den brittiska marknaden samt förseningar i kundprojekt. Förseningarna gör att bolaget guidar för ett starkt Q4 men vi väljer att justera ner estimaten för helåret. Vi bedömer dock en fortsatt utdelningstillväxt och ser aktien som intressant på grund av direktavkastningen samt värderingen.

Läs den fullständiga analysen https://epaccess.penser.se/analys/ett-hack-kurvan/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.