Penser Access: Nilörngruppen - Vi förväntar oss fortsatt momentum

Nilörngruppen redovisade en omsättning på SEKm 192, vilket var i linje med vår förväntan och motsvarade en ökning med 12% YoY. Av dessa 12% var 11%-enheter organisk tillväxt. Orderingången uppgick till SEKm 156, en ökning med 4%. Trots negativa effekter i form av påsk och senarelagda ordrar så går det inte att bortse från att kvartalet kom in bättre än vi väntat oss. Det som bidrar positivt i kvartalet är att Nilörns marknader går fortsatt bra och då i synnerhet Tyskland och Skandinavien. Givet utsikterna och att Nilörn fortsatt är ett bolag med stabil finansiell ställning så bedömer vi kursnedgången som en överreaktion. Addera även att bolaget fortsätter vinna nya kunder och ökar sin marknadsandel och får ett allt större fotfäste i södra Europa så bedömer vi att det långsiktiga caset är intakt. Det finns, enligt oss, ingen anledning till att ”rycka” etiketten.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/vi-forvantar-oss-fortsatt-momentum/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.