NIRAS axlar ledande roll i Norden inom internationellt utvecklingssamarbete

Förvärv i Sverige och Finland gör NIRAS till en av Nordens ledande konsulter inom internationellt utvecklingssamarbete. Företagets fokus ligger på några av vår tids största utmaningar, såsom livsmedelsförsörjning, miljö, naturresurser och klimatförändring.

Konsultföretaget NIRAS har förvärvat Ramboll Natura AB. Ramboll Natura är en ledande svensk konsult inom internationellt utvecklingssamarbete, i synnerhet på naturresurs- och miljöområdet. Företaget har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, Afrika och Asien och har en förväntad omsättning på 65 miljoner kronor under 2011.

Affären är en naturlig fortsättning på NIRAS förvärv av ett antal utvecklingsprojekt från Ramboll Finland OY tidigare under året. Den är också en del av NIRAS vision att vara en ledande global aktör inom konsulttjänster för internationellt utvecklingssamarbete, som bidrar till att lösa globala utmaningar inom livsmedelssäkerhet, naturresurser, energi och klimatfrågor.

Sammanslagningen stärker NIRAS position när det gäller bistånd från Sverige och Finland i synnerhet, men kommer också att leda till ökade möjligheter inom bistånd från Schweiz, Tyskland och multilaterala biståndsorganisationer. NIRAS är marknadsledande när det gäller konsulttjänster för danska Danida och finska utrikesministeriet, och blir genom förvärvet en av de ledande konsulterna till Sida i Sverige. Andra betydande uppdragsgivare är EU, Asiatiska Utvecklingsbanken och Världsbanken. NIRAS konsulter inom utvecklingssamarbete finns representerade på 16 kontor i Europa, Afrika och Asien.  

“Genom att överta Rambölls aktiviteter inom internationellt utvecklingssamarbete i Sverige och Finland, får NIRAS en betydligt starkare position på marknaden. Kombinationen av de två företagens personal, experter och projektportföljer ger NIRAS ökade möjligheter att kunna förse sina kunder med nya tjänsteområden och bättre tjänster, samt öka NIRAS globala närvaro”, säger Markus Davelid, internationell direktör på NIRAS.

“Vi ser stor potential i integrationen med NIRAS inom internationellt utvecklingssamarbete. Vi kan stärka NIRAS aktiviteter i Sverige, såväl som våra aktiviteter inom miljö och utbildningsprogram. Dessutom kommer samgåendet med NIRAS att ge oss en mängd möjligheter som gynnar såväl kunder och affärspartners som vår personal”, säger Stina Mossberg, verkställande direktör på Ramboll Natura.

De två förvärven kommer i synnerhet att stärka två av NIRAS affärsområden: dels vetenskap och teknik, som stöder affärs- och kunskapsutveckling i utvecklingsländer, dels internationella utbildningsprogram, som utbildar personal i utbildningsländer inom jordbruk, skogsbruk, vatten och miljö. Båda områdena ger möjligheter för tillväxt och konsultlösningar som bidrar till förbättrade levnadsvillkor i utvecklingsländer.

Förvärven kommer även att stärka NIRAS inom jord- och skogsbruk – två områden där NIRAS etablerat sig som ett av de ledande konsultföretagen i Europa.
Markus Davelid, internationell direktör, NIRAS, telefon: +46 70 543 25 21, e-mail: mda@niras.com
Stina Mossberg, verkställande direktör, Ramboll Natura AB, telefon: +46 10 615 60 00, e-mail: stina.mossberg@ramboll.se


NIRAS och NIRAS AB
NIRAS är ett internationellt konsultföretag grundat 1956. Företaget är verksamt inom byggnad och industri, infrastruktur, vattenförsörjning och miljö, klimat och energi, natur och internationellt utvecklingssamarbete. Danmark, Sverige, Finland, Polen och Storbritannien utgör NIRAS hemmamarknad och vi har dotterbolag och kontor i ytterligare 14 länder i Europa, Afrika och Asien. NIRAS har ca 1300 medarbetare. Under 2010 uppgick företagets totala omsättning till ca 1,2 miljarder kronor.

NIRAS AB är NIRAS Gruppens svenska dotterbolag. NIRAS AB har ca 150 anställda konsulter inom fastighetsutveckling, byggprojektledning, handelsutveckling, hyresgästrådgivning, miljö och klimat, och internationellt utvecklingssamarbete. Omsättningen under 2011 är ca 130 miljoner kronor.

NIRAS verksamhet inom internationellt utvecklingssamarbete
NIRAS tillhandahåller konsulttjänster och projektledning inom jordbruk, skogsbruk, vatten, förnybar energi, klimatförändring, lantmäteri, stadsutveckling, stöd till postkonfliktområden och utveckling av privat och offentlig sektor. Cirka 150 anställda på 16 kontor i Europa, Afrika och Asien arbetar med biståndsrelaterad verksamhet. Omsättningen inom detta område uppgick 2010 till drygt 240 miljoner kronor.

Ramboll Natura AB
Ramboll Natura grundades 1973 och är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom hållbar utveckling och naturresurshantering. Företaget har 19 anställda i Sverige, Afrika och Asien. Ramboll Naturas förväntade omsättning 2011 uppgår till 65 miljoner kronor.


Taggar:

Om oss

NIRAS är med cirka 1400 anställda ett av norra Europas ledande konsultföretag inom fastigheter, infrastruktur och miljö med anställda i Danmark, Sverige, Finland, Polen och Estland. NIRAS i Sverige har cirka 150 anställda på sju orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Uppsala och Umeå. NIRAS omsätter drygt 120 miljoner Euro. Affärsidén för NIRAS i Sverige är att skapa hållbar lönsamhet genom att erbjuda ledande konsulttjänster inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och klimat samt internationellt utvecklingssamarbete.

Media

Media

Dokument & länkar