Trafikverket tecknar ramavtal med NIRAS kring miljöfrågor

NIRAS är ett av sex konsultföretag som i hård konkurrens fått teckna ramavtal med Trafikverket för kommande miljöundersökningar. Avtalet gäller markföroreningar och förorenade byggnader inom Trafikverkets verksamhet. 

NIRAS affärsområde Environment ligger långt framme när det gäller nya undersökningsmetoder och ser här stora möjligheter att komma in i de lite större uppdragen där företaget har störst konkurrenskraft.

– Vi har introducerat nya, innovativa undersökningsmetoder på den svenska marknaden. Detta tror vi spelade in när Trafikverket valde att teckna ramavtal med oss, säger Johan Helldén, affärsområdeschef på NIRAS Environment.

NIRAS har sedan tidigare ramavtal med Trafikverket när det gäller lokalförsörjningsfrågor. Det nya ramavtalet kring förorenade områden gäller t o m 2013, med möjlighet till förlängning.

För mer information, kontakta:

Johan Helldén, affärsområdeschef, NIRAS, 013-21 02 94 eller 0733-21 02 94 eller johan.hellden@niras.se

Jan Leife, VD NIRAS, 08-5038 4478 eller jan.leife@niras.se

NIRAS är med cirka 1 300 anställda ett av norra Europas ledande konsultföretag inom fastigheter, infrastruktur och miljö med anställda i Danmark, Sverige, Finland, Polen och Estland. NIRAS i Sverige har cirka 150 anställda på sju orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Uppsala och Umeå. NIRAS omsätter drygt 120 miljoner Euro. Affärsidén för NIRAS i Sverige är att skapa hållbar lönsamhet genom att erbjuda ledande konsulttjänster inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och klimat samt internationellt utvecklingssamarbete.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

NIRAS har introducerat nya, innovativa undersökningsmetoder på den svenska marknaden. Detta tror vi spelade in när Trafikverket valde att teckna ramavtal med oss, säger Johan Helldén, på NIRAS Environment.
Twittra det här