NISSAN PRESENTERAR RESULTATET FÖR DE FÖRSTA SEX MÅNADERNA AV RÄKENSKAPSÅRET 2013

Nissan Motor Co. Ltd. presenterade resultatet för de första sex månaderna av räkenskapsåret 2013 (som avslutas 31/3 2014) samt intäkter för andra kvartalet 2013

Nissans proformaresultat för första halvåret 2013 (baserat på växelkursen 130 yen/euro, vilket är den aktuella genomsnittskursen för räkenskapsåret 2013) uppgår till:

  • Nettoomsättning på 40,1 miljarder euro
  • Rörelseresultat 2,04 miljarder euro
  • Ordinarie vinst på 1,78 miljarder euro
  • Nettoresultat på 1,46 miljarder euro

Trots att nettoomsättningen ökade med 14,7 % till 40,1 miljarder euro, och nettoresultatet ökade med 6,5 % till 1,46 miljarder euro har Nissan reviderat sin proformaprognos för helåret med tanke på den tröga marknadssituationen i Europa, högre kostnader än förväntat för produktåterkallanden och fluktuerande efterfrågan på flera viktiga tillväxtmarknader. Företaget tillkännagav också ett antal organisatoriska förändringar för att stärka Nissans resultat och säkerställa att företaget kommer att nå en operativ vinstmarginal på 8 % enligt målet i verksamhetsplanen på medellång sikt Power 88.

"Nissans resultat återspeglar den ökade efterfrågan på våra nya produkter i Japan och Amerika," säger Carlos Ghosn, President och Chief Executive Officer för Nissan. "Detta motvägdes av svåra marknadsförhållanden i Europa, fluktuerande efterfrågan på flera tillväxtmarknader och högre kostnader i samband med återkallade produkter."

"Trots detta kommer företagets resultat under räkenskapsåret att kunna generera ett positivt fritt kassaflöde och säkerställa god avkastning till aktieägarna", tillägger han.

Företaget offentliggjorde följande reviderade proformaprognos för räkenskapsåret som slutar 31 mars 2014:

  • Nettoomsättningen beräknas uppgå till 86,15 miljarder euro
  • Rörelseresultatet beräknas uppgå till 4,62 miljarder euro
  • Ordinarie vinst beräknas uppgå till 4,19 miljarder euro
  • Nettoresultatet beräknas uppgå till 2,73 miljarder euro

###

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Österplan, kommunikationschef Nissan Nordic Sverige, Mobil.070 693 47 51, aosterplan@nissan-europe.com

Taina Erkkilä, Communications Director, Nissan Nordic Europe Ltd., 358 (0)10 770 5311, terkkila@nissan-europe.com 

www.newsroom.nissan-europe.com/se

OM NISSAN EUROPE 

Bland alla utomeuropeiska tillverkare hör Nissan till de som har den mest omfattande närvaron på den europeiska marknaden. Företaget har fler än 16 000 anställda i sin europeiska verksamhet inom konstruktion, forskning och utveckling, tillverkning, logistik, försäljning och marknadsföring. Vid Nissans anläggningar i Storbritannien, Spanien och Ryssland tillverkades förra året fler än 695 000 bilar, som t.ex. mini-MPVs, prisbelönta crossovers, SUV:ar och transportfordon. I dag erbjuder Nissan 24 innovativa produkter på den europeiska marknaden och ligger i topp för att bli det mest sålda asiatiska bilmärket i Europa

Nissan Nordic Europe Ltd. är Nissan import- och marknadsföringsföretag i Finland Sverige, Norge, Danmark och de Baltiska länderna. Företaget sysselsätter 165 anställda. Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland. www.newsroom.nissan-europe.com/se

Följ oss på: www.facebook.com/NissanSverige, twitter.com/NissanSverige

Taggar:

Media

Media