Nissan ska vara koldioxidneutrala 2050

Report this content

Innan 2030 ska 100 av alla bilar som säljs på Nissans nyckelmarknader vara elektrifierade

Nissan Motor Co., Ltd har satt som mål att 20501 vara koldioxidneutrala över företagets hela verksamhet samt livscykeln av alla produkter. Som ett led i detta arbete kommer alla nya Nissan-fordon som erbjuds på nyckelmarknader innan 2030 vara elektrifierade.

För att uppnå målet om att vara koldioxidneutrala 2050 kommer Nissan att fortsätta med att utveckla elektrifiering och tillverkningsteknik inom följande strategiska områden:

  • Batteriutveckling, solid state samt relaterad teknik för att utveckla kostnadseffektiva och effektivare elfordon.
  • Vidareutveckling av Nissans elektrifierade drivlinor e-POWER för att uppnå större energieffektivitet.
  • Utveckling av ett batteriekosystem för att, på plats, stödja elproduktionen och förse byggnader med förnybara energi. Nissan räknar med att utöka samarbetet med energisektorn och vara el del av att minska kolintensiteten i elnäten.
  • Förnyelse av tillverkningsprocessen för att öka produktivitet vid fordonsmontering med initiativet Nissan Intelligent Factory. Företaget kommer också att sträva efter ökad energi- och materialeffektivitet för att främja långsiktighet och koldioxidneutralitet.

"Vi är fast beslutna att vara en del av att skapa ett koldioxidneutralt samhälle och påskynda den globala insatsen mot klimatförändringar. Vi kommer att fortsätta att expandera vår utveckling inom elektrifierade fordon runt om i världen, viket är en stor del i Nissans mål om att bli koldioxidneutrala. Vi driver innovation som berikar människors liv och vi strävar efter en hållbar framtid för alla”. Säger Nissans VD Makoto Uchida.

Nissans mål bygger på sitt decennielånga program för att minska utsläppen och tillhandahålla teknik för elektrifierade fordon som gynnar människa, miljö och samhället. Företagets insatser för elektrifiering och utsläppsreducering stöder målen för FN:s Parisavtal om klimatförändringar och globala framsteg mot koldioxidneutralitet fram till 2050.

Nissans ambition utvidgas också till tidigare initiativ inom ramen för Nissan Green Program och företagets pågående arbete för att minimera koldioxidavtrycket i sina produkter och verksamheter. Företaget introducerade världens första massproducerade bil, 100 % elektrifierade Nissan LEAF, och har hittills sålt mer än 500 000 exemplar. Nissan fortsätter att arbeta, tillsammans med branschorganisationer och myndigheter, för att utveckla infrastruktur och öka allmänhetens medvetenhet om fördelarna med elfordon.

Med 100 % av de helt nya elektrifierade bilarna på de viktigaste marknaderna i Japan, Kina, USA och Europa kommer Nissan, i början av 2030, även att vara bland de ledande biltillverkarna när det gäller införandet av elfordonsteknik.

Nissan tror att bilindustrin, genom innovation och samarbete med myndigheter och partners världen över, kommer att vara en drivande kraft för att minska den globala miljö- och klimatpåverkan. I kombination med utbyggnad av förnybar energi samt laddinfrastruktur kan elektrifierade fordon och hållbara verksamheter hjälpa till att påskynda en koldioxidneutral framtid.
 

1) ”Livscykel” inkluderar utvinning av råvaror, tillverkning, användning och återvinning eller återanvändning av uttjänta fordon.

###

För mer information om Nissans produkter, service och företagets åtagande gällande hållbar mobilitet, besök nissan-global.com. Du kan också följa oss på FacebookInstagramTwitter och LinkedIn samt se våra senaste videos på YouTube.

Om Nissan Motor Co., Ltd.
Nissan är en världsomspännande fordonstillverkare som i sitt vittomspännande produktutbud, har över 60 olika modeller under varumärkena Nissan, INFINITI och Datsun. Verksamhetsåret 2017 sålde företaget ca 5,77 miljoner fordon globalt och hade en omsättning på 11,9 biljoner JPY. Den 1 april 2017 inledde  företaget sjösatt projektet Nissan M.O.V.E. till 2022, en 6-årig plan med målet att nå en 30 % ökning av den årliga omsättningen till 16.5 biljoner JPY vid slutet av det fiskala året 2022 och ett ackumulerat fritt kassaflöde  på 2,5 biljoner JPY. Som en del av Nissan M.O.V.E. till 2022, planerar företaget att utöka sitt ledarskap gällande elbilar, som symboliseras av den mest sålda elbilen i världen – Nissan LEAF. Nissans globala huvudkontor ligger i Yokohama och svarar för verksamheten i 6 regioner: Asien och Oceanien; Afrika, Mellanöstern och Indien, Kina; Europa; Syd- och Nordamerika. Nissan har en arbetsstyrka på 247,500 personer globalt och har varit  partner med den franska tillverkaren Renault sedan 1999. 2016  förvärvade Nissan 34% andelar i Mitsubishi Motors, som då blev den tredje medlemmen av Alliansen. Renault-Nissan-Mitsubishi är idag världens största samarbetspartners i bilvärlden, med en kombinerad årlig försäljning på mer än 10,6 miljoner fordon under kalenderåret 2017.

              

Om Nissan Europe
Bland alla utomeuropeiska tillverkare, hör Nissan till dem som har den mest omfattande närvaron på den europeiska marknaden. Företaget har fler än 17 000 anställda i sin europeiska verksamhet inom konstruktion, forskning och utveckling, tillverkning, logistik, försäljning och marknadsföring. Vid Nissans anläggningar i Storbritannien, Spanien och Ryssland, tillverkades förra året fler än 640 000 bilar, inklusive prisbelönta crossovers, transportbilar samt Nissan LEAF, världens mest sålda elbil. Nissans vision om Intelligent Mobility är designad för att leda Nissan's produkt- och teknologi-linjer och denna 360 graders vändning mot framtidens mobilitet kommer att förankra kritiska företagsbeslut om hur bilar drivs, körs och hur de integreras i samhället. Nissan har som mål att bli det mest attraktiva asiatiska märket i Europa.

Nissan Nordic Europe Ltd. är Nissan import- och marknadsföringsföretag i Finland, Sverige, Norge, Danmark och de Baltiska länderna. Företaget sysselsätter ca. 175 anställda. Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland. nissan.se/

För mer information om Nissan’s produkter, service och företagets åtagande gällande hållbar mobilitet, besök nissan-global.com. Du kan också följa oss på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn samt se alla våra senaste videos på YouTube.

För ytterligare information kontakta:
Alexandra Österplan, Communications Manager
Mobile: +46 (0)70 693 47 51
E-mail: aosterplan@nissan-europe.com

Media

Media

Dokument & länkar