Nivika avser att emittera ytterligare gröna obligationer

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika eller ”Bolaget”) har mandaterat Danske Bank, Nordea och SEB att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 1 februari 2021 för att undersöka möjligheten till en utökning med upp till SEK 200 miljoner i bolagets seniora icke säkerställda gröna obligationslån i SEK med ISIN SE0014855763 med en befintlig ram om SEK 800 miljoner, varav obligationer om SEK 300 miljoner emitterades i september 2020. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från den potentiella obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk som etablerades i september 2020, vilket inkluderar finansiering av nya och befintliga byggnader med hög energiprestanda, energieffektiva renoveringar av befintligt bestånd, samt investeringar i elbilar, laddinfrastruktur och i förnybar energi såsom solceller och geoenergi. Ramverket har graderats med en ”Medium Green Shading” av CICERO med bedömningen att kriterierna för Nivikas gröna finansiering är väldefinierade och att de utgör viktiga steg mot en omställning till ett hållbart samhälle. Det gröna finansieringsramverket och Second Opinion finns att tillgå på:

Länk till Second opinion | Länk till Grönt ramverk


För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör
Telefon: 070-516 75 22,
E-mail: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari kl. 09:45 CET

Taggar: