Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - nov 2020

Report this content

Perioden september - november

• Hyresintäkterna ökade med 33% till 73 Mkr (55)

• Driftöverskottet ökade med 44% till 52 Mkr (36)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 19 Mkr (15)

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 37 Mkr (116)

• Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (116)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Nivika levererar ett mycket bra resultat och har under 2020 har vi bevisat att vi kan fortsätta växa även under svåra omständigheter. Rörelseresultatet ökade med 51 procent och ligger för perioden september till november 2020 i linje med våra förväntningar.

Vi gynnas av långsiktiga samarbeten med hyresgäster och en hyresgästsammansättning som totalt sett har klarat av att möta de rådande marknadsförutsättningarna mycket väl. Hyresintäkterna ökade med 33 procent jämfört med samma period föregående år.

Ökade intäkter samt ett ökat driftresultat är drivet framförallt av ett större fastighetsbestånd som per balansdagen uppgick till 5,3 miljarder. Vi ser också effekten av vårt strategiska organisationsbyggande, trots en kraftig ökning av fastighetsbeståndet, har förvaltnings- och administrationskostnaderna inte ökat i samma takt som beståndet. Under perioden har vi också startat upp två större byggnationer, Nivika Center i Växjö och Sadelmakaren i Värnamo. Båda dessa projekt innehåller hyresrätter och byggs enligt Miljöbyggnad Silver.

Den 27 januari tecknade Nivika avtal om förvärv av Husgruppen Modulsystem AB som på ett industriellt vis tillverkar byggnadskomponenter. Husgruppen har produktion på Torsvik, strax utanför Jönköping, och har förnärvarande en omsättningstakt på cirka 100 miljoner kronor per år.


För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, E-mail: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari kl. 08.30 CET

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 30 november 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 318 668 m2 uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,3 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nivika.se www.nivika.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar