Nivika förvärvar bostadsportfölj i Småland och på Västkusten

Report this content

Nivika fortsätter att expandera sin bostadsportfölj och har tecknat avtal om förvärv av SantHem, ett fastighetsbestånd med bostadsfastigheter om totalt ca 16 000 m2 uthyrningsbar yta i Kalmar, Höganäs och Båstad.  

Portföljen innehåller sju nybyggda fastigheter med byggår 2018 till 2022 och består av ca 300 hyreslägenheter. Fem av fastigheterna är belägna i Kalmar, en i Höganäs samt en fastighet i Båstad vilken är under produktion och inflyttning sker etappvis från oktober till april 2022. Hyresvärdet på portföljen är cirka 28 miljoner kronor.

Överenskommet fastighetsvärdet är 585 miljoner kronor. Planerat tillträde är i mitten av november, transaktionen är villkorad av godkännande från kommande extra bolagsstämma.

JLL har varit transaktionsrådgivare i processen.

Niclas Bergman, VD för Nivika, kommenterar;

”Transaktionen ligger väl i linje med vårt mål att öka andelen bostäder i beståndet. Fastigheterna är nybyggda och möjliggör långsiktig förvaltning från dag ett. Då projektering av bostadsbyggnation i Nybro pågår blir det naturligt att utöka portföljen till Kalmar. Fastigheterna i Höganäs och Båstad kompletterar befintlig portfölj på Västkusten där vi sedan tidigare äger kommersiella fastigheter.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Niclas Bergman, CEO, telefon: 070-516 75 22, E-post: niclas@nivika.se

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon: 070-614 20 20, E-post: kristina@nivika.se

Prenumerera

Media

Media