Nivika utökar bostadsportföljen på Västkusten

Report this content

Nivika har idag, den 1 april, förvärvat Halmstad Haverdal 22:16, en fastighet med 88 hyreslägenheter i Haverdal, 15 minuter norr om Halmstad. Beståndet utgörs av tvåvåningsbyggnader, med närhet till matbutik och endast 500 meter till havet.

Fastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om 135 miljoner kronor, är fullt uthyrt och har en årshyra på 7 miljoner kronor. Säljare av fastigheten är Varberg Stenfastigheter.

Nivika har i och med detta förvärv ett fastighetsbestånd om 1,3 miljarder kronor på Västkusten, varav cirka en tredjedel utgörs av bostäder.

-Vi är glada över att ha fått möjlighet att komplettera vårt bestånd på Västkusten med dessa fina och strategiskt rätt placerade lägenheter, nära till havet och pendlingsavstånd till Halmstad. Vi tillför attraktiva hyresbostäder till vår fastighetsportfölj, vilket ligger i linje med Nivikas övergripande strategi och mål, säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 070-614 20 20, e-post: kristina@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framför allt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även på Västkusten, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. Per den 30 november 2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 8 659 Mkr, varav bostads- och samhälls-fastigheter utgjorde drygt 40 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri och lager och kontor. I tillägg är nybyggnation och fastighetsutveckling för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas arbete och Bolaget hade per den 30 november planerade projekt med en total investeringsvolym om cirka 7 100 Mkr vilket inkluderar cirka 2 000 nya lägenheter.