Sömlös reseupplevelse med biometriska data

Report this content

Nixu Corporation, Pressmeddelande 7 januari, 2020 kl 9.00 EET

I framtiden kommer ny teknik göra det möjligt för människor att färdas från sitt hem till resmålet utan att visa vare sig ID eller resehandlingar. Nixu är med och driver ett nytt projekt där myndigheter och företag samarbetar för att möjliggöra användningen av biometrisk data.

Biometrisk autentisering kan ge en smidigare reseupplevelse

Digitaliseringen av resebranschen går snabbt framåt, men det räcker inte att bara analysera resedata för att skapa en sömlös kundupplevelse. Det är många olika tjänster som ska utföras på resenärens väg från sitt hem till flygstolen: transit till flygplatsen, parkeringsavgift, bagageinlämning, incheckning, säkerhetskontroll, åtkomst till lounge samt ombordstigning, för att nämna några.

En lösning är biometrisk autentisering till exempel ansiktsigenkänning som är ett sätt att identifiera kunden utan användarinteraktion.

Flygbolaget Finnair och Finavia (Finlands motsvarighet till Swedavia och Luftfartsverket) är bland de första att testa användningen av biometrisk autentisering vid flygresor. Enligt IATA Global Passenger Survey study (2018) är 45 % av passagerarna positiva till att använda biometrisk identifiering under hela sin resa. Extra populärt är detta alternativ hos den yngre generationen, i åldern 15-44 år.

Biometrisk dataportabilitet kan förändra sättet att resa

Finnair och Finavia har studerat olika sätt att skapa en sömlös resa för passagerarna. De identifierade tidigt att för att olika tjänsteområden ska kunna interagera måste kundens data tillförlitligt och transparent delas mellan tjänsterna med hjälp av en digital identitet. Därför bestämde de sig för att samarbeta med Sandbox of Trust, ett pilotprojekt för digitala identiteter som syftar till att skapa en ny digital identitetslänknings- och autentiseringslösning, SisuID.

SisuID är en app som gör det möjligt för alla medborgare som har ett autentiskt ID-dokument att identifiera sig för användning av digitala tjänster. Appen använder ansiktsigenkänning och matchar den med ID-dokumentinformationen. Om användaren vill kan den ge ett medgivande till att de insamlade biometriska uppgifterna användas för autentisering. Användaren styr alltid själv vilken information som delas.

Konceptuella, tekniska och rättsliga resultat
 

Under våren 2019 undersökte Finnair och Finavia möjligheten att använda SisuID för nästa generation av passagerarverifiering. Utredningen gjordes tillsammans med Nixu Corporation, Vastuu Group, Digital Living International, Finlands teknikindustrier (som alla är representanter från Sandbox of Trust) samt Finnair och Finavia. Tillsammans undersökte de konceptet och servicedesignen, tekniken och arkitekturen, tjänstemännens krav, integritetsreglering och andra tänkbara rättsliga hinder.

Arbetet mot sömlös reseupplevelse fortsätter
 

Utredningen gav goda kunskaper och insikter om tekniska och integritetsmässiga aspekter av att använda biometri och digital identitet under resor. Det finns fortfarande vissa hinder som måste lösas innan den nya tekniken kan införas. Framför allt frågor gällande sekretess. Hur kan man komma överens om rollerna för hantering av biometriska uppgifter mellan flygbolag, flygplats, gränskontroll och andra intressenter i resesystemet? Dessa frågor skulle kunna tas upp och testas i praktiken i framtida pilotundersökningar inom Schengenområdets resesystem.

Dessutom måste lagstiftningen gällande ansiktsigenkänning utredas ytterligare. Sömlösa resor och möjligheterna för biometrisk autentisering och digitala identiteter är en vision som Finavia och Finnair kommer att fortsätta att utreda.

Nixu Corporation

Distribution:
main media
www.nixu.com

För mer information:
Kontaktperson: Peter Hellström, +46708506016, Peter.Hellstrom@nixu.com eller
Joonatan Henriksson, +358 50 342 3472, Joonatan.Henriksson@nixu.com (engelska)

Kort om SisuID:
Sandbox of Trust är ett projekt gällande digitala identiteter som drivs av cybersäkerhetsföretaget Nixu Corporation, Suomen tilaajavastuu, Digital Living International samt Finlands teknikindustrier. Projektet finansieras av medlemmarna tillsammans med innovationsfonden Sitra. Sandbox of Trust-projektet har etablerat en öppen community som skapar en autentiserings- och digital identitetsplattform, SisuID. Plattformen möjliggör normal och stark autentisering till tjänsteleverantörer i den offentliga och privata sektorn till låg kostnad. För användarna är det kostnadsfritt. All kod som genereras av communityn kommer att publiceras som öppen källkod för att möjliggöra en nationell identifieringslösning. www.sisuid.com

Kort om Nixu:
Nixu är ett cybersäkerhetsföretag som jobbar med att hålla det digitala samhället säkert. Vår passion är att hjälpa verksamheter att digitalisera på ett framgångsrikt och säkert sätt. Med våra konsulttjänster och specialistkompetens hjälper vi till att möta våra kunders affärskrav och att skapa verksamhetsnytta. Nixu strävar efter att vara den bästa tänkbara arbetsplatsen för våra 400 cybersäkerhetsexperter. Vi har nordiska rötter men jobbar med stora företag och verksamheter över hela världen. Nixu aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.nixu.com

Prenumerera

Media

Media