Anna Åkerhielm övertar ordförandeuppdraget i Riksförbundet Noaks Ark

Ordförandeuppdraget i Riksförbundet Noaks Ark övertas av vice ordförande Anna Åkerhielm. Anledningen är att den tidigare ordföranden Karl-Henrik Nanning på egen begäran avgått från samtliga sina förtroendeuppdrag inom Noaks Ark. Nyordningen gäller fram till ordinarie förbundsstämma den 20 april 2014 då val av ny ordförande sker.

Presskontakt

Anna Åkerhielm tel. 070-618 29 22Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org