Årets eldsjäl i Umeå utsedd


I helgen utsågs Monica Hultman, verksamhetsledare för Noaks Ark Västerbotten, till "Årets eldsjäl"  av Umeå kommun. Monica har varit engagerad i Noaks Ark Norra Norrland sedan föreningen bildades 2001.

-Jag är mycket glad och stolt över utmärkelsen. Vi är många som lägger ner mycket engagemang och tid i detta och det är naturligtvis kul att det blir uppmärksammat, säger Monica.

I Västerbotten finns idag omkring 130 personer som lever med hiv och en viktig del av verksamheten är de träffar för dessa som Noaks Ark anordnar en gång per månad i Umeå. I stödverksamheten erbjuder man även enskilda samtal och rådgivning och arbetet som utförs av Monica och den volontärsgrupp som finns i föreningen sker på helt frivillig basis. Noaks Ark Västerbotten är en lokalavdelning till Noaks Norra Norrland, som har hela Norr- och Västerbotten som verksamhetsområde. De långa avstånden till trots så växer verksamheten och under 2012 har man bland annat inlett ett samarbete med Stadsmissionen i Skellefteå för att kunna erbjuda stöd åt den som lever med hiv eller är anhörig. Stödpersoner finns även i Gällivare.


Presskontakt

Monica Hultman, verksamhetsledare Noaks Ark Västerbotten. Tel: 073-073 65 15

Internetlänkar

Noaks Ark Norra Norrland

Nyheter från Noaks Ark

Om utmärkelsen på umea.se

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar: