Birgitta Rydberg ny ordförande i Noaks Ark Stockholm

Tidigare landstingsrådet Birgitta Rydberg har valts till ny ordförande i Noaks Ark Stockholm. Hon efterträder läkaren Bernhard Grewin. Efter 38 år som landstingspolitiker ser Birgitta Rydberg nu fram emot att lägga energi, engagemang och bidra med sin erfarenhet till det hon ser som en viktig frivilligorganisation.

-Noaks Ark behövs för att ge stöd till den som lever med hiv och för att påverka människors attityder kring sjukdomen. Fortfarande är det många som av okunskap diskriminerar personer med hiv och fördomarna är många. Det kan till exempel leda till att man inte vågar testa sig.

Något hon särskilt tagit intryck av är just Noaks Ark Stockholms hivtestmottagning som hon ser som ett viktigt komplement till primärvården.

-Tidig diagnostik är viktig dels för att minska komplikationer av obehandlad hiv, men även för att minska spridningen. Här har Noaks Ark förutsättningar att nå fler både i MSM-gruppen (män som har sex med män) och bland migranter. Tröskeln kan vara lägre att söka sig till Noaks Arks testmottagning än att gå till en vårdcentral, säger Birgitta Rydberg.


Birgitta Rydberg har som landstingsråd haft ansvar för bland annat folkhälsofrågor, psykiatri, beroendevård, jämlik vård, läkemedel, samt e-hälsa. Hon lade bland annat fram förslaget till beslut om HBT-policy till landstingsfullmäktige. Hon har även lagt fram förslagen om utökade insatser till injektionsmissbrukare och inrättandet av en mottagning för sprututbyten. Rydberg har ett brett kontaktnät i Stockholm men också på nationell nivå genom mångåriga uppdrag i Sveriges Kommuners och Landstings styrelse och dess sjukvårdsdelegation. Birgitta Rydberg har också en bakgrund yrkesmässigt inom sjukvården under många år som sjukgymnast vid en vårdcentral då hon samtidigt var fritidspolitiker.

Om Noaks Ark Stockholm
Noaks Ark arbetar med att förebygga spridningen av hiv, stöd till enskilda och deras närstående, kunskap och opinionsbildning och med att bekämpa fördomar om hiv. Uppgifter som är lika angelägna idag som när föreningen bildades för ca 30 år sedan. Till Noaks Ark Stockholm kommer den som lever med hiv för att träffa andra i samma situation, få hjälp och råd eller bara ta del av gemenskapen. Vi erbjuder sociala aktiviteter, samtalsstöd, psykoterapi, ungdomsträffar och familjeverksamhet med mera. Verksamheten drivs av såväl anställda medarbetare som volontärer.

Vår hivtestmottagning erbjuder snabbsvarstester och under 2014 utfördes 1530 tester. Den testverksamhet som Noaks Ark bedriver med snabbsvar och sjuksköterskor på plats underlättar för fler att våga testa sig. Viktigt för oss är att den som vill ska få testa sig, utan att behöva redogöra för varför. Det absoluta flertalet testar negativt, men när ett test slår positivt kan vi erbjuda ett fortsatt professionellt psykosocialt omhändertagande. Ingen ska behöva överges om man får ett besked att man fått hiv.


Presskontakter
Kontakt med Birgitta Rydberg tas via Jukka Aminoff, verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm. Tel: 08-700 46 16

Mer information och en intervju med Birgitta Rydberg samt länk till pressbilder finns på vår hemsida .


Taggar: