”Ett positivt liv” -ny bok om att leva med hiv

Den 27 maj lanserar Gilead Sciences tillsammans med Noaks Ark boken ”Ett positivt liv”. I boken varvas fakta med självupplevda berättelser som tillsammans på ett enkelt sätt ger läsaren insikt i hur det är att leva med hiv i Sverige idag. Från diagnos och behandling till sex och att bilda familj.- Som hivpositiv påminns jag dagligen om hur gamla rädslor och okunskap påverkar mitt liv. Det här är en bok som alla bör läsa, oavsett hivstatus. Om tillräckligt många tog boken till sig skulle mycket av den stigmatisering som omgärdar hiv idag lindras betydligt, säger Ophelia Haanyama, Senior Advisor på Noaks Ark.

Boken vill förmedla en så sann bild som möjligt av hur det är att leva med hiv i Sverige idag. Att det med dagens effektiva behandling inte behöver vara annorlunda än att leva med vilken annan kronisk sjukdom som helst. Samtidigt är en förhoppning att boken ska bidra till att motverka rädslor och fördomar som fortfarande lever kvar. Eller som Johanna Koljonen uttrycker det i sitt förord till boken:

”Sjukdomens brutala historia har lämnat fantomsmärtor i samhällskroppen. Det är förståeligt, men plågsamt för dem som drabbas av andras onödiga rädsla.”

Boken är framtagen av det biomedicinska företaget Gilead i samråd med en referensgrupp med representanter från Noaks Ark, Venhälsan och Skånes universitetssjukhus. Texterna är skrivna av Ingela Andersson och Marie Ohrlander.

Presskontakter

Ophelia Haanyama Orum, Senior Advisor, Noaks Ark, 08- 700 46 70, ophelia.haanyama.orum@noaksark.org

Marie Ohrlander, Senior Nordic Product Manager, Gilead Sciences, 0709 788 117, marie.ohrlander@gilead.com

Lansering den 27 maj

Boken lanseras den 27 maj 18.00 på Noaks Ark Stockholm, Eriksbergsgatan 46. För anmälan till lanseringen för journalister, kontakta Marie Ohrlander på Gilead Sciences, 0709-788 117.Om Noaks Ark

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Citat

- Som hivpositiv påminns jag dagligen om hur gamla rädslor och okunskap påverkar mitt liv. Det här är en bok som alla bör läsa, oavsett hivstatus. Om tillräckligt många tog boken till sig skulle mycket av den stigmatisering som omgärdar hiv idag lindras betydligt.
Ophelia Haanyama, Senior Advisor på Noaks Ark.