Hiv i fokus när ambassader träffas

Noaks Ark samverkar sedan länge med afrikanska ambassader i Stockholm för att nå ut med information om hiv och hivtestning till deras medborgare som befinner sig i Sverige.

Nu på lördag den 25 nov firar Zambia 50 år av självständighet och förutom festmiddag och levande musik kommer information om hiv utgöra en stor del av dagens program. På gästlistan finns bland annat tjänstemän från ett femtonal andra, afrikanska ambassader.

Ophelia Haanyama arbetar på Noaks Ark och är själv född och uppvuxen i Zambia. Hon fick sin hivdiagnos som 22-åring i samband med en graviditet, efter flytten till Sverige.

-Hade jag inte blivit gravid och erbjuden ett hivtest av barnmorskan vet jag inte hur lång tid det hade dröjt med att upptäcka att jag hade hiv. Kanske hade jag inte levt idag. När du kommer till Sverige är ju det första du gör inte att ringa till vården för ett hivtest. Du har annat att tänka på. Vi måste bli bättre i Sverige på att nå ut med information om hiv och hivtestning till dem som av olika skäl inte nås via samhällets vanliga kanaler. Hon fortsätter:

-Denna typ av tillställningar är ett bra tillfälle att knyta kontakter. Ambassaderna har en viktig roll i att sprida denna information vidare till grupper som vi normalt har svårt att nå, säger Ophelia.

Jukka Aminoff är verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm:

- Vi vet att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i just migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då medicinering redan borde ha satts in. Det som är viktigt att nå ut med är att oavsett anledning man befinner sig i Sverige så är testning, vård och behandling gratis. Man kan alltid vara anonym och ett eventuellt positivt testbesked kan inte påverka beslut om uppehållstillstånd.

Ambassaden och Noaks Ark har till detta tillfälle bjudit in professor Magnus Gisslén, en av Sveriges främsta hivexperter, för att hålla en presentation. Ett anförande kommer även hållas av Jukka Aminoff, verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm.

Mediekontakter:

Jukka Aminoff, verksamhetschef Noaks Ark Stockholm: 08-700 46 16

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi arbetar för ökat välbefinnande hos dem som lever med hiv eller är närstående och bedriver ett brett förebyggande arbete mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och minska stigmatiseringen av sjukdomen. Noaks Ark finns i Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Östergötland, Småland, Västra Götaland  och Skåne.


Taggar:

Dokument & länkar