Hivkampanj till Skellefteå, Umeå, Boden och Luleå

Hiv är en ständigt aktuell fråga som berör alla. Uppmärksamheten i media är dock över tid låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Det finns även grupper i samhället som sällan nås av information om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Dessa är några saker vi genom vår sommarkampanj vill ändra på.

I år är det Noaks Ark Norra Norrland som ännu en gång sparkar igång Noaks Arks sommarkampanj, då vår gröna minibuss åker genom Sverige. Med start i Umeå (4/5) och Skellefteå (5/5) drar kampanjen sedan vidare till Boden (6/5) och Luleå (7/5) för att sedan fortsätta söderut.

Målgrupp för kampanjen är alla som behöver eller vill veta mer om hiv och hivtestning med särskilt fokus på migranter. Vi vet att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i just migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då behandling redan borde ha satts in. I år har vi på Noaks Ark Norra Norrland, för att bättre nå målgruppen, valt att till viss del förlägga kampanjen till skolor som genomför vuxenutbildning för migranter, till exempel SFI-kurser.

-Bland det viktigaste vi vill nå ut med är information om hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest, säger Jeanne Masimango, projektledare för kampanjen.

Tidig diagnos av hiv är viktigt av flera skäl. Ju tidigare effektiv hivbehandling kan sättas in desto mindre risk att immunförsvaret hinner ta skada, något som kan få följder för möjligheterna att leva ett fullgott liv med hiv. Då viruset är som mest smittsamt de första månaderna efter smitta är tidig upptäckt viktigt för att minska spridningen av hiv. Vid behandlad hiv är till exempel risken att viruset förs vidare vid sexuella kontakter mycket låg. Samhällsekonomiskt leder tidig upptäckt till minskade sjukvårdskostnader.

Platser Västerbotten och Norrbotten

Måndag 4 maj Umeå 11-15. Fridhemsgymnasiet, Fridhemsgatan 2.

Tisdag 5 maj Skellefteå 12-16 (Se hemsidan. Länk nedan).

Onsdag 6 maj Boden 12-16. Lärcentrum, Garnisonsgatan 21, (f.d. Sandenskolan)

Torsdag 7 maj Luleå 12-15. Vuxenutbildningen SFI, Upplagsvägen 24 (fd. Bergnässkolan)

För fullständig turnéplan med tider och platser för Noaks Arks sommarkampanj se vår hemsida: www.noaksark.org/sommarkampanj

Evenemanget ingår i en rikstäckande kampanj som genomförs av Riksförbundet Noaks Ark med finansiering från Folkhälsomyndigheten. Projektledare är Jeanne Masimango.

Presskontakter:

Luleå, Boden, Umeå, Skellefteå
Jeanne Masimango, projektledare och ansvarig för migrantverksamheten på Noaks Ark Stockholm. Tel. 08-700 46 18

Umeå och Skellefteå
Monica Hultman, verksamhetsledare för Noaks Ark Norra Norrlands verksamhet i Västerbotten. Tel. 073-073 65 15

Hivinformation

www.noaksark.org/omhiv

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi arbetar för ökat välbefinnande hos dem som lever med hiv eller är närstående och bedriver ett brett förebyggande arbete mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och minska stigmatiseringen av sjukdomen. Noaks Ark finns i Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Östergötland/Örebro, Småland/Halland, Västra Götaland  och Skåne/Blekinge.


Taggar: